Цьогорічна весна є знаковою для студентів і викладачів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Нещодавно 20 вихованців цього вишу отримали диплом «Магістр». Перший випуск студентів з найвищим освітнім рівнем було радісним святом для всього колективу та яскравим доказом успішного й високого утвердження Косівської мистецької школи в масштабах нашої держави. Саме про це буде наша розмова з директором КІПДМ ЛНАМ, кандидатом архітектури, професором, заслуженим архітектором України Галиною Миколаївною Юрчишин.

— Галино Миколаївно, я бачив як ощасливлені хлопці та дівчата у чорних мантіях магістра фотографувалися на парадному подвір’ї інституту, їхні обличчя сяяли радістю. Ці унікальні кадри вони тут же відправляли з мобільного своїм рідним, друзям, знайомим. Така подія, мабуть, робить честь і педагогічно-викладацькому колективу?

— Безумовно, адже Косівський інститут ПДМ ЛНАМ упродовж своєї 137-літньої діяльності здійснює підготовку кадрів для забезпечення високопрофесійними майстрами з художньої обробки дерева, металу, кераміки, шкіри та інших ремесел. Наші випускники працюють над збереженням і розвитком мистецьких осередків регіону та України, є «донорами» для однієї з найважливіших галузей — народного мистецтва, що ідентифікує наш народ як націю з тисячолітньою культурою. Приймаючи на навчання обдарованих дітей із віддалених гірських сіл, саме ступенева освіта дає їм можливість отримати найвищий освітній рівень — «Магістр».

— Але, очевидно, це було справою не одного дня для навчального закладу, який ви зараз очолюєте?

— Розвиток Косівської мистецької школи як провідного регіонального вищого навчального закладу країни та зарубіжжя, що розвиває кращі традиції народного мистецтва Гуцульщини та інших регіонів України, як директор інституту, вважаю стратегічним завданням своєї діяльності. Тому зусилля науково-педагогічного колективу були спрямовані на утвердження інституту в цьому високому статусі, адже від цього залежить майбутня доля не лише інституту, а й училища ПДМ ЛНАМ.

Отримання сертифіката Міністерства освіти і науки України на підготовку освітнього рівня «Магістр», безумовно, є знаковою подією, що робить нам честь і повинно спонукати до наступних наукових і творчих звершень як студентства, так і педагогів.

Було проведено копітку методичну та організаційну роботу, до якої залучили чимало фахівців із числа професорсько-викладацького складу для формування контенту навчальних програм. Насамперед слід відзначити висококваліфіковану працю з підготовки акредитаційних справ заступника директора інституту з навчальної роботи В.В.Дутки, завідувачів кафедр і підрозділів, навчальної частини, відділу кадрів. Я щиро вдячна ректорові Львівської національної академії мистецтв, професорові В.В.Одрехівському та Вченій раді академії, які одноголосно підтримали рішення Косівського інституту щодо надання нашому закладові найвищого (IV) освітнього рівня.

— Галино Миколаївно, отак якось плавно у розмові ми підійшли й до питання науково-кадрового потенціалу інституту. Яким він є сьогодні?

— Якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає ліцензійним вимогам. Навчальний процес інституту забезпечують: два доктори наук, 20 кандидатів наук, 14 доцентів, три професори, два заслужені діячі мистецтв, два народні художники та два заслужені художники України, заслужений архітектор України та заслужений майстер народної творчості.

Слід відзначити позитивну динаміку зростання наукового складу колективу, адже в 2018–2019рр. були захищені дві докторські дисертації. Атестат професора зі спеціальності «Філософія культури» здобув Річард Горбань, а Микола Близнюк має вищий науковий ступінь — доктор педагогічних наук. Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Мистецтвознавство» захистила Наталія Щербина. Завершується підготовка атестаційних справ на присвоєння вченого звання «Доцент» О.В.Кушнір, В.Д.Білого, В.М.Попенюка, Р.Г.Стеф’юка.

Готуються до захисту дисертаційних досліджень О.З.Гаркус і В.Я.Дутка.

— Отже, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ має всю необхідну матеріальну та наукову базу для забезпечення належного рівня навчально-методичної роботи закладу найвищого освітнього рівня?

— На кафедрах інституту працюють викладачі з великим досвідом педагогічної та наукової роботи,.що дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців з профільних навчальних дисциплін. На підтвердження цього додам, що державна комісія під час першого захисту освітнього рівня «Магістр» відмінними оцінками відзначила дипломні роботи та наукові дослідження студентів і керівників, а також засвідчила високу кваліфікацію фахівців.

Розмову вів Ігор СУСАК.
«Гуцульський край», №22, 31.05.2019 року

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *