Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району

Молодіжна політика в Україні

28 Березня, 2012 | Коментувати | Переглядів: 6 876

Молодь – найбільш енергійна і продуктивна частина суспільства, його стратегічний ресурс. Разом із старшим поколінням вона несе відповідальність за розвиток і майбутнє держави, за історичну та культурну спадщину свого народу.

У державі завжди виникатимуть завдання оптимального залучення молоді до суспільного життя, організації ефективної передачі їй досвіду попередників, створення сприятливих умов для самореалізації.

Упродовж останніх років виявлено неготовність молоді включатися до нових суспільних процесів. Можливо, це залежить від того, що молоді люди перебувають наодинці з проблемами визначення свого призначення і місця у житті. З одного боку вони входять у той соціальний простір, який було створено попередніми поколіннями, з іншого – хочуть кардинально цей простір змінити. Тому факт участі молодого покоління у всіх сферах суспільного життя набуває особливого значення.

Основною метою молодіжної політики є створення умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молодої людини шляхом:

  • забезпечення справжньої рівності прав, обов’язків і соціальної перспективи молоді поряд з іншими соціальними групами;
  • соціальний захист молоді, вирішення соціально-політичних, економічних проблем, створення необхідних стартових можливостей для влаштування власного життя, адаптації у ньому для саморозвитку і самореалізації.

Стратегічними напрямами молодіжної політики є:

  • забезпечення умов для формування індивіда – морально та фізично розвиненого громадянина, який веде здоровий спосіб життя, який піклується про виховання майбутніх поколінь, має освіту, яка відповідає сучасним потребам, володіє якостями заповзятливості, сумлінності, відповідальності, здатного проявити себе кваліфікованим фахівцем, підприємцем, грамотним споживачем;
  • сприяння соціальному становленню особистості – громадянина, який знає й збагачує власну історію та культуру, досягнення суспільства в економіці, науці, літературі та мистецтві, бере активну участь у державному й суспільному житті, у тому числі й у роботі молодіжних і дитячих громадських об’єднань;
  • виховання індивідуальності – неповторної особистості, громадянина держави та світу, який піклується про захист інтересів своєї країни, про матеріальну та духовну стійкість суспільства, про спадкоємність традицій і моральних цінностей, духовну неповторність і багатство власного народу, людину – творця майбутнього.

Державна молодіжна політика — це системна діяльність держави щодо конкретної особистості, молоді, молодіжного руху, що має здійснюватися в законодавчій, виконавчі, судовій сферах. Метою державної молодіжної політики є створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства.

Ірина ДІМБРОВСЬКА, голова Косівської районної Молодіжної адміністрації.

Коментарі

Написати коментар