Нова демократична система робить перші кроки

Указом Президента України від 25.11.2000 року №1250/2000 в Україні встановлено День місцевого самоврядування. Саме в цей день, 7 грудня, у 1990 році Верховна Рада Української РСР прийняла Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який продовжив давні традиції розвитку місцевого самоврядування минулих століть і став першим кроком до його відновлення на зорі становлення незалежної України.

7 грудня – це професійне свято всіх тих, хто трудиться у сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, а також тих, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Крім того, місцеве самоврядування – це давня слов’янська та давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі, отримує подальший розвиток у формі магдебурзького права, самоврядування на українських землях, що перебу¬вали у складі Московської імперії та Австро-Угорської монархії, місцевого самоврядування в Українській Народній Республіці, організації місцевого управління в УРСР тощо.

Аналізуючи основні етапи, заходи та напрацювання в царині становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності, варто зокрема згадати, що 5 жовтня 1985 європейські держави схвалили міжнародний пакт — «Європейську хартію місцевого самоврядування» – основний міжнародно-правовий документ для країн — членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування. Від імені України Європейську Хартію місцевого самоврядування було підписано 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі, а Верховна Рада ратифікувала її 15 липня 1997 року. З прийняттям Конституції України у 1996 році місцеве самовряду¬вання отримало конституційний статус і стало однією із засад кон¬ституційного ладу України. 21 травня 1997 року було прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який, відповідно до Конституції Украї¬ни, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації і діяльності, правового статусу і від¬повідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

В цей час місцеве самоврядування в Україні переживає складний і відповідальний період, коли фактично закладаються основи його розвитку на найближчі 10-15 років. Стара авторитарно-номенклатурна система місцевого самоврядування, сформована ще в середині 1990-х рр., об’єктивно втратила своє значення, а нова демократична система, яка приходить їй на зміну, робить тільки перші кроки.

Мабуть, усі, хто має сьогодні відношення до роботи в місцевому самоврядуванні, усвідомлюють необхідність реформ у цій галузі, і в першу чергу — потребу в децентралізації влади з розвитком сильних інститутів місцевого самоврядування на місцях. Ця провідна форма державної організації розвинених країн світу вже підтвердила свою економічну перевагу над централізованою системою. Дуже показовим є приклад проведення такої реформи в сусідній Польщі, яка розпочала її одночасно з Україною, хоча за досягнутими результатами ми дуже відрізняємося.  У результаті проведеної у Польщі наприкінці дев’яностих років адміністративно-територіальної реформи стало можливим формувати й контролювати органи публічної влади, спираючись на інститути самоврядування і громадянське суспільство, з’явились нові можливості для прискореного соціально-економічного розвитку громад, повітів та воєводств.

Напередодні відзначення Дня місцевого самоврядування звертаюсь до депутатів рад усіх рівнів Косівського району та до всіх, хто працює у цій сфері, з найщирішими словами привітання. Адже місцеве самоврядування – це вибір вільних громадян, які довіряють, обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Бажаю нам усім міцного здоров’я, щастя, добра, творчої сили, нових плідних здобутків у справі подальшого соціально-економічного, культурного та духовного розвитку територіальних громад.

Андрій Клуб,
голова районної ради.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *