Відділом освіти, методичним кабінетом, освітніми закладами району проведено відповідну роботу щодо виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», указів Президента України стосовно розвитку освітянської галузі, створення умов для рівного доступу до якісної освіти відповідно до Програми розвитку освіти району на 2008-2015 н. p.

З метою реалізації зазначених завдань прийнято районну Програму розвитку освіти Косівського району на 2011-2015 роки, яка складається із дев’яти підпрограм, що охоплюють основні напрями розвитку освітньої галузі району. Стан розвитку освіти постійно аналізується органами виконавчої влади, відділом освіти.

Поліпшенню якості освіти сприяло розв’язання комплексу завдань щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, упровадження сучасних технологій навчання, удосконалення управління освітою збільшення фінансування освітньої галузі.

Результати вивчень стану розвитку освіти в районі впродовж 2010 року тричі розглядалися на колегіях райдержадміністрації та постійною комісією районної ради з питань освіти і науки райради, відділу освіти, видавалися узагальнюючі документи.

Створено банк даних упровадження інноваційних технологій у навчальних закладах району. Розроблена модель упровадження інноваційних технологій у ЗНЗ району. Продовжується експериментальна робота всеукраїнського рівня за проблемою «Організаційно-педагогічні засади моделей розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів».

Систематизовано напрацювання з досвіду роботи педагогів, створено картотеку передового педагогічного досвіду. Проводився творчий звіт педагога (266 учасників). Крім того, 125 педагогів пройшли курси за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».

Робота з молодими спеціалістами проводиться у Школі молодого педагога. Створено інформаційний банк даних молодих спеціалістів.

Розроблено методичні рекомендації для керівних та педагогічних працівників навчальних закладів (14 методичних розробок), підготовлено мультимедійні презентації (11 презентацій).

Передові педагогічні ідеї, цікаві заходи, результати інноваційних форм методичної роботи, районних конкурсів, висвітлювалися на шпальтах обласних газет «Освітянське слово» та «Галичина», інформаційно-методичного бюлетеня «Освітянський вісник», районної газети «Гуцульський край».

Дошкільна освіта

У районі функціонує 23 дошкільні навчальні заклади (з них 4 НВК, 1 НЕЮ), в яких виховується 1360 дітей. Загалом дошкільною освітою охоплено 1944 дитини, що становить 46,6 % (обласний 54%). Організація роботи з дітьми п’ятирічного віку.

З метою ширшого охоплення дітей дошкільною освітою при 39 загальноосвітніх навчальних закладах працювало 45 груп короткотривалого перебування для дітей п’ятирічного віку, в яких виховувалося 584 дитини. Отже, охоплення дітей-п’ятирічок всіма формами дошкільної освіти становило 95%.

Наявна мережа ДНЗ у районі ще не відповідає потребам населення у здобутті дошкільної освіти. На сьогодні на черзі перебуває 744 дитини, у тому числі у сільській місцевості – 444. З метою забезпечення потреб населення у здобутті дошкільної освіти планується з 01.09.2011 року:

–    відкрити дошкільні навчальні заклади у с. Акрешори, с. Баня-Березові (завершуються ремонтні роботи);
–    реорганізувати Річківську ЗОШІ-ІП ст. у НВК;
–    виготовляється документація на будівництво Шепітського ДНЗ;
–    завершується реконструкція Середньоберезівського ДНЗ;
–    вивчалося питання відкриття ДНЗ в с. Текуча, Люча.

У дошкільних навчальних закладах працює 174 педагогічних працівників, з яких 76 мають повну вищу педагогічну освіту, що становить (46%), 98 -базову вищу (54%). Медичними працівниками не забезпечені З ДНЗ (Брустурівський, Середньоберезівський, Нижньоберезівський).

Виконується п.35 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо батьківської плати (30% від вартості харчування у сільській місцевості, 50% – у міській). На сьогодні середня вартість харчування однієї дитини в день складає: у міських ДНЗ – 10 грн., у сільських ДНЗ – 8,8 грн. Норми харчування за споживанням основним продуктів забезпечуються на 92,6 % (село-84,6%, місто-100,6%).

Завдання 2011-2012н.р.:

–    організація освітнього процесу з дітьми п’ятирічного віку;
–    забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів та створення розвивального життєвого простору;
–    створення розвивального життєвого простору для дітей дошкільного віку;
–    забезпечення та оволодівання комп’ютерною технікою;
–    покращення якості харчування, особливо в ДНЗ сільської місцевості (норми харчування на 84,6% (середній по області 74,5%));
–    введення посад практичних психологів, медичних сестер та інструкторів з фізичного виховання.
Звичайно, найважливіша і найбільша наша проблема – стан здоров’я малюків. Створення здоров’язбережного середовища у кожному дитячому садку, формування здорової особистості – ось головне завдання! Здоров’ям дошкільнят мають опікуватися усі: батьки, вихователі, фізичні інструктори, медичні працівники, кухарі, психологи, завідувачі, управлінці.

Загальна середня освіта

У районі збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів. У 2010-2011 навчальному році функціонувало 56 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 10655 учнів. З них:

  • 55 – денних шкіл (10109 учнів);
  • І ступеня – 8 (217 учнів);
  • І-ІІ ступенів – 25 (2638 учнів);
  • І-ІП ступенів – 22 (7254 учні); закладів нового типу 5 НІЖ, 1 НВО (1044 учні). Крім того, вечірня (змінна) школа – 1 (546 учнів.
  • Наповнюваність класів – 17,3 учня. Наповнюваність шкіл – 183,8 учнів. Груп продовженого дня – 47 (1410 учнів).

Двозмінне навчання було організовано у двох школах (Косівська ЗОНІ I-III ст. №2, Космач-Завоєлівська ЗОШІ-ІІ ст.) . Вимога часу – організація навчання в першу зміну.

Протягом 2010 р. не відбулося змін в мережі навчальних закладів.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальне навчання. У цьому навчальному році такою формою навчання охоплено 150 учнів, в тому числі: 26 – за станом здоров’я, 34 – потребують корекції розумового та фізичного розвитку, 90 – наповнюваність класів менше 5.

У липні 2010 було ухвалено закон, яким запроваджено 11-річне навчання. У минулому навчальному році у 10-х класах навчалося 622 учні проти 636 у 2009-2010 н. p..

Заходи щодо здійснення повної загальної середньої освіти

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» відділом освіти здійснюються всі заходи та контроль за організацією всеобучу. Під час здійснення цієї роботи вивчається широкий комплекс питань:

–    облік дітей і підлітків шкільного віку;
–    охоплення дітей навчанням;
–    збереження учнівського контингенту;
–    продовження навчання випускниками 9-х класів;
–    подальше навчання і працевлаштування випускників 11-х класів;
–    охоплення дітей альтернативними формами навчання;
–    забезпечення умов для навчання дітей шестирічного віку та охоплення дітей дошкільною освітою;
–    особлива увага приділяється питанню відвідування учнями школи.

Учень. Здоровий учень.

За результатами медичних оглядів, відносно здоровими можна вважати 10-15% школярів. Саме тому розпочата робота на всіх рівнях і у всіх напрямках. Це будівництво спортивних залів і плавальних басейнів, налагодження збалансованого харчування, рухового й питтєвого режимів, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог. Особливі зусилля необхідно спрямувати на збереження й покращення морального, психічного й духовного здоров’я дітей. Саме у цьому напрямку необхідно працювати через вдосконалення виховної роботи у навчальних закладах з обов’язковим залученням територіальної й релігійної громад та батьків.

Діяльність відділу освіти, керівників освітніх установ була спрямована на створення здоров’язберігаючого середовища в навчальних, дошкільних закладах, зокрема:
– облаштовано 62 майданчики, 10 футбольних полів, 20 спортивних залів, 23 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 7 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям;
– забезпечено якісне збалансоване харчування через функціонування 48 шкільних їдалень та 13 буфетів. 45 їдалень, 3 шкільні їдальні Великорожинської ЗОШ І-ІІ ст. та Великорожинської, Старокутської ЗОШ І-ІП ст. обслуговують працівники Кутського СТ.

Приділяється увага покращенню матеріальної бази шкільних харчоблоків. З місцевого бюджету придбано холодильне та технологічне обладнання на суму 5997 грн., меблів на суму 10874 грн.

Гарячим харчуванням охоплено 9796 (100%) школярів, а саме: 3579 (100%) учнів 1-4-х класів, 5009 (100%) учнів 5-9-х класів, 1208 (100%) учнів 10-11-х класів. Безкоштовно харчуються 3579 (100%) учнів початкових класів, 60 (100%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 211 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Вартість обідів для учнів 1-4-х класів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей становить 6 гривень, а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 12 гривень.

Харчоблоки забезпечені холодною протічною та гарячою водою. Всі шкільні їдальні паспортизовані санітарною службою. Проблеми

Тільки у 20-ти загальноосвітніх шкіл І-ІП ст. та у 3-х навчально-виховних комплексах працюють медсестри, які здійснюють контроль за якістю харчування.

Відсутня організація дієтичного харчування.

Підвіз

До 26 навчальних закладів і додому підвозяться 1517 учнів (83,5% до потреби) та 88 (22,9% до потреби) педагогічних працівників. З них 1081 підвозяться 9-ма шкільними автобусами та 436 перевізниками (на перевезення 199 учнів укладено договори з перевізниками, 237 учнів безплатно підвозяться рейсовими автобусами Косівського автопідприємства «Скіф-Авто»).

З початку дії програми «Шкільний автобус» за кошти державного бюджету закуплено 5, обласного – 2, районного – 3 автобусів. З них мікрогазель на 13 посадкових місць передано Косівському районному центру дитячої творчості.

Охорона дитинства

Зазначену роботу у 42 навчальних закладах району та 2 ЦДТ проводять 15 соціальних педагогів, 36 практичних психологів.

На належному рівні відділ освіти організовує, координує роботу з питань охорони дитинства.

У минулому навчальному році у навчальних закладах району навчалося 72 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі вищеназвані діти виховуються у сім’ях опікунів (піклувальників), як правило, родичів або близьких людей. З них: 32 дітей-сиріт; 40 дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 дитини – у прийомних сім’ях, 8 дітей – у дитячому будинку сімейного типу, створеного в м. Косові (родина Рубанюків).

Діти цієї категорії вчасно отримують пенсії, державну допомогу, у школах забезпечені безкоштовними обідами на суму 12 грн. (дворазове харчування), за спонсорські кошти – шкільним приладдям, 1 дитина у ДНЗ «Горобинка» утримується безкоштовно.

За 2010 рік було придбано спортивну та шкільну форми дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування на суму 30670,00 грн., забезпечено шкільним приладдям – 20100,00 грн. Виплачено: 12 випускникам одноразову грошову допомогу в сумі 21960,00 грн.; одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні – 10300,00 грн.; 16 – одноразову грошову допомогу після досягнення повноліття – 25440,00 грн.

На сьогодні на обліку у відділі освіти перебувають 44 дитини, які виховуються у 25 сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Навчальні заклади ведуть контроль за умовами утримання дітей в даних сім’ях, здійснюють соціальний супровід.

На обліку у відділі освіти перебувають 141 дитина-інвалід. Дітям, які мають суттєві порушення опорно-рухової системи та психічні розлади, тяжкі соматичні захворювання (51 ос.) забезпечено індивідуальну форму навчання.. Дітей з особливими потребами забезпечено навчальною літературою. В районі проводиться робота щодо забезпечення доступності до навчальних закладів особам з фізичними вадами. Зокрема, із 46 навчальних закладів в 28 -обладнано пандуси, що складає 60,9%, решта шкіл обладнані кнопками виклику. В навчальних закладах продовжено практику проведення занять з питань захисту прав дітей з обмеженими можливостями, толерантного ставлення до них. З 1 вересня 2011 року в області функціонуватиме Черченський навчально-реабілітаційний центр для навчання й реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Назріла потреба організації інклюзивного навчання на базі ЗНЗ.

Оздоровлення

Влітку 2011 року було організовано роботу 53 таборів. З них: 5 -профільниз, 34 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей при навчальних закладах району, 14 наметових. Охоплено оздоровленням та літнім відпочинком 5064 учні, що становить 52,9% відсотки від загальної кількості дітей, які підлягали оздоровленню. Особливу увагу звернуто на охоплення літнім відпочинком дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей.

На організацію літнього оздоровлення у 2011 р. витрачено з районного бюджету 565 040.00 грн.

Вартість харчування однієї дитини в день становила 8 гривень у профільних – 25 грн..

Фізична культура і спорт

Дітям для навчання та проведення спортивно-оздоровчої роботи безоплатно надано всі спортивні бази загальноосвітніх навчальних закладів, ДЮСШ.

На базі Косівської філії ОДЦТКУМ проводилися обласні змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях, де команда Косівської філії зайняла І місце. Команда Кобаківської ЗОШ І-ІП ст. брала участь у чемпіонаті України з спортивних походів III категорії складності серед учнівської молоді (за маршрутом с.Гута Богородчанського району – м.Рахів), де зайняла III місце.

Щорічно проводяться спартакіади школярів серед загальноосвітніх навчальних закладів з 8 видів спорту серед учнів ЗОШ І-ІП ст. та 6 видів спорту серед учнів ЗОШ І-ІІ ст. , а також змагання «Старти надій», «Ігри чемпіонів», «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч», військово-спортивної патріотичної гри українського козацтва «Сокіл «Джура»; відкриті першості та турніри з футболу, футзалу, лижних перегонів, настільного тенісу, дзюдо, греко-римської боротьби та боксу, фристайлу (могулу).

Якісний доступ до освіти

В умовах глобалізації світу, постійних міграційних процесів як ніколи важливим є знання мов. Необхідно радикально покращити стан справ. Спектр вивчення мов не може звужуватися. Раніше учні ЗНЗ району вивчали французьку мову, а тепер вона не вивчається.

Середній бал атестата набагато вищий за результати ЗНО. Необхідно проводити моніторинги вивчення рівня навчальних досягнень учнів (І , IV чверть). На особливий контроль взяти вивчення природничо-математичних наук.

Профілізація

За підсумками об’їзду шкіл, на превеликий жаль, в жодному закладі не проведено якісної роботи з профілізації старшої школи, введення у 8 – 9 класах допрофільної підготовки школярів. Керівництвом Яблунівського МНВК створено належну базу для навчання старшокласників. Дирекціям шкіл ЗНЗ необхідно провести роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді щодо профільного навчання на базі МНВК.

Робота з обдарованими дітьми

На виконання вимог законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»та інших нормативних документів,особлива увага надається роботі з обдарованими дітьми. З цією метою:

–    розроблено підпрограми «Обдаровані діти», «Розвиток позашкільних навчальних закладів» на 2011-2015 роки;
–    реалізується проект «Обдарованість»;
–    організовуються щорічні оздоровчі табори «Надія» для обдарованих школярів(за напрямками діяльності);
–    практикується висвітлення інформації про обдарованих школярів в часописі «Освітянський вісник»;
–    проводяться конкурси,турніри,вікторини,зокрема:конкурс знавців рідної мови імені П. Яцика, районний фестиваль дитячої творчості «Дивограй»,районний екологічний фестиваль «Гірська веселка», районний зліт юних інспекторів рухудурніри юних математиків,правознавців,конкурс на кращу модель учнівського самоврядування;
–    проводяться 1,11 етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

Питання щодо підсумків проведення І-ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2010-2011 навчального року узагальнено та розглянуто на колегії відділу освіти.

Повні тексти програм та підпрограм розвитку освіти Косівського району.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *