В Україні триває весняний призов юнаків на строкову військову службу. До редакції газети звернулися наші читачі з проханням дати роз’яснення щодо відстрочки від призову. Наш кореспондент Вікторія Кушнірчук попросила заступника військового комісара Косівсько-Верховинського ОРВК В.В.Футулуйчука дати відповідь на це питання.

— У своїй діяльності ми керуємося Законом України про внесення змін до Закону України від 4.04.2006 р. «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» і Постановою Кабінету Міністрів від 21.03.2002 р. «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу за контрактом».

Відстрочку від призову на строкову військову службу надають призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами.

— За яких сімейних обставин призовникам надають відстрочку від служби?

Якщо у юнака є:

 • непрацездатні батько і матір чи одинокий непрацездатний батько (одинока непрацездатна матір) або непрацездатні особи, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або особи, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається у порядку, встановленому законодавством;
 • неповнолітні або непрацездатні рідні (повнорідні чи неповнорідні) брати і сестри незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • одинокий батько або одинока матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;
 • дитина віком до трьох років або старша трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
 • двоє і більше дітей;
 • дитина-інвалід;
 • дружина-інвалід;
 • вагітна дружина; і коли призовник є сиротою.

Якщо в сім’ї двоє і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочку можуть надавати призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.

Відстрочку надаються призовникам за станом здоров’я, які визнані під час медичного огляду тимчасово не придатними до військової служби
на строк до одного року.

Відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надають громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання (у разі досягнення призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу);
 • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва, а також призовники — громадяни України, які в рамках міжнародних договорів здобувають освіту у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову надають один раз за період навчання.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою, для навчання в інший ВНЗ зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс, не нижчий того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року — на вищий курс.

Для продовження професійної діяльності відстрочку надають таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді — на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;
 • випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, — на один рік з дня закінчення навчального закладу;
 • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посади в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад — на строк виконання ними цих повноважень;
 • особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, — на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки…

Крім цього, надають відстрочку призовникам, щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких у суді розглядають кримінальну справу, — до прийняття відповідного рішення.

Призовники, яким надано відстрочку від призову, зобов’язані щороку, до 1 жовтня, подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають на неї права або підстав для звільнення від призову, і не були призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені терміни, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Facebook коментарі
 

One Reply to “Надання відстрочки призовникам”

 1. Николай

  На даный момент мне 21 год имею ребенка ( до 3-х лет) и чтоб сделать отстрочку от армии мне необходима уйма документов, между тем я работаю и учусь, мне пришлось три недели подряд приходить как минимум трижды в неделю в военкомат чтоб оформить отстрочку… Вот в чем суть вопроса хотелось бы узнать каких документов достаточно для получения отстрочки по причинам указаным выше, потому как я просто обалдел со списка документов которые они запросили, им почему то не хватило копии о браке, и они затребовали еще ко всему ксерокопию паспорта жены… В общем хотелось бы узнать по подробней как сделать отстрочку, и обязательно ли по этим обстоятельствам проходить мед комисию на которую меня отправили, аргументируя это тем что по другому нельзя!? спасибо

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *