Державна служба зайнятості України створена у грудні 1990 року.

У березні 1991 року було прийнято Закон «Про зайнятість населення» — один із перших ринкових законів України. Він визначив правові, економічні та організаційні засади зайнятості населення України, соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю, основні засади діяльності державної служби зайнятості.

З настанням чинності у 2001 році Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» на державну службу зайнятості покладено функції виконавчої дирекції Фонду. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Служба зайнятості за 20 років свого існування пройшла важливі етапи становлення та розвитку на ринку праці. За цей час створено на страхових засадах систему соціального захисту населення від безробіття, систему соціального партнерства; систему кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації кадрів служби зайнятості, розроблено та впроваджено сучасні інформаційні технології; створено матеріально-технічну базу для надання соціальних послуг населенню та роботодавцям відповідно до новітніх технологій. Таким чином, відбулася трансформація системи соціального захисту від безробіття у систему загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

Державна служба зайнятості — єдина в українському суспільстві державна установа, яка на засадах соціального страхування надає на безоплатній основі широкий спектр послуг громадянам, що звертаються у пошуках роботи, та роботодавцям щодо забезпечення їх робочою силою.

Соціальний захист служба зайнятості розглядає не тільки як систему послуг у підборі роботи та виплати допомоги з безробіття, а в першу чергу як систему гідних умов праці й заробітної плати в Україні, легальної зайнятості, що забезпечує громадянам країни соціальні гарантії.

З метою вирішення питань зайнятості і соціального захисту громадян від безробіття населення Косівського району, розпорядженням Косівської райдержадміністрації від 11 січня 2010 року затверджено Програму зайнятості населення Косівського району на 2010-2011 роки.

Протягом січня-листопада 2010 року послугами районної служби зайнятості скористались 3598 осіб. За цей період за направленнями районного центру зайнятості працевлаштовано 1787 осіб. 24 особи з числа незайнятого населення, які недостатньо конкурентноспроможні в умовах сучасного ринку праці району та потребують соціального захисту, були працевлаштовані на заброньовані робочі місця на підприємствах, в організаціях і установах.

Служба зайнятості співпрацює із роботодавцями, які виконують дві найважливіші ролі: є соціальними партнерами у реалізації державної політики зайнятості населення і є клієнтами служби зайнятості, які мають свої специфічні потреби у формуванні персоналу підприємств та установ.

Отже, співробітництво з роботодавцями — один із головних пріоритетів реалізації державної політики зайнятості населення.

Спеціалісти центру зайнятості надають великий спектр послуг роботодавцям. На обліку в Косівському РЦЗ зареєстровано 956 платників страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, з них 624 є економічно активними. Вони тісно співпрацюють із службою зайнятості. Так завдяки тісній співпраці в базі даних ЄІАС протягом одинадцяти місяців 2010 року зареєстровано 1877 вакансій на вільні та новостворені робочі місця.

За 11 місяців цього року в районі створено 1689 нових робочих місць, з яких 290 — за рахунок надання дотацій роботодавцям. 12 випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів працевлаштовано на перше робоче місце за рахунок надання дотації роботодавцям відповідно до постанови КМУ. Надання дотацій означає, що заробітна плата за найманих працівників повністю відшкодовується роботодавцям за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом 2010 року роботодавцям відшкодовано 1791800 грн.

Одним із основних напрямів співпраці з роботодавцями є організація тимчасової зайнятості населення. Оплачувані громадські роботи — це загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності громадян, що не потребують, як правило, спеціальної кваліфікації і виконуються на договірній основі, а саме: благоустрій та озеленення територій населених пунктів, підсобні та ремонтні роботи на будівництві. Укладено 85 договорів на проведення оплачуваних громадських робіт з інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій та 99 договорів із благоустрою. 1153 безробітні були працевлаштовані на тимчасові оплачувані громадські роботи. На ці види робіт використано 980415 грн. коштів Фонду.

У 2010 році роботодавці — фізичні особи уклали 785 договорів із найманими працівниками, які зареєстровані у Косівському РЦЗ.

Протягом січня-листопада поточного року за послугами районної служби зайнятості звернулись 43 особи з обмеженими фізичними можливостями, з них 25 знайшли роботу з нашою допомогою, у тому числі 9 — через надання дотації роботодавцям. 11 осіб пройшли професійне навчання. Профорієнтаційні послуги є дуже потрібними для незайнятого населення. Районний центр зайнятості протягом 2010 року надав 21210 профорієнтаційних послуг.

Одним із методів боротьби з безробіттям є здійснення заходів щодо його запобігання. Тому велику увагу приділяємо профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл. На жаль, багато з них не мають визначених професійних планів. Основна причина цього — відсутність інформації з питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, а також незнання своїх особистісних психофізіологічних особливостей та можливостей. Тому районний центр зайнятості проводить різноманітні семінари, профорієнтаційні уроки, тренінги з випускниками шкіл та старшокласниками, а також дні відкритих дверей центру зайнятості, круглі столи, професіографічні екскурсії.

Профорієнтаційною роботою охоплено практично всі школи району. Особливу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. Так, у Яблунівській ЗОШ, Яблунівській школі-інтернаті та Косівській школі інтернат-гімназії встановлено програмно-апаратний комплекс «Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення». Термінал — це сучасний і оперативний інструмент професійної орієнтації, який дає можливість ознайомитися із змістом професій, вимогами до працівника, шляхами одержання професії чи спеціальності, умовами професійного навчання у навчальному закладі, станом та перспективами регіонального ринку праці, основами трудового законодавства, законодавства про зайнятість та соціального страхування, послугами державної служби зайнятості.

На початку 2010 — 2011 навчального року серед учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів району було розповсюджено «Профорієнтаційний (діловий) щоденник школяра».

Спеціалісти центру зайнятості проводять також семінари для батьків, під час яких ознайомлюють їх із особливостями працевлаштування в сучасних умовах, із мотивами вибору професії дітьми, довідниками навчальних закладів.

Районний центр зайнятості організував два КВК професій під назвою «Вибір професії або Рівняння з багатьма невідомими». У змаганнях веселих та кмітливих брали участь команди Кобаківської і Тюдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а в подальшому переможці змагалися із ЗОШ с. Криворівні Верховинського району, де показали свою майстерність, винахідливість та знання професій, актуальних у нашому регіоні.

Сьогодні молодіжне безробіття складається із двох хвиль: перша настає після закінчення середньої школи, якщо не вдалося продовжити навчання, друга — після отримання професійної освіти всіх рівнів, якщо немає гарантії працевлаштування. З одного боку, молоде покоління за своєю суттю є мобільним, здатне швидко реагувати на зміни в суспільстві і економіці. З другого боку, відсутність у молодих фахового досвіду, складність процесу отримання професійної освіти і перекваліфікації створюють проблеми їх зайнятості.

Тому одним із заходів активної підтримки молодих людей є професійна підготовка і перепідготовка, яку організовує Косівський РЦЗ за професіями, актуальними на ринку праці міста та району, і які надають можливість займатись підприємницькою діяльністю. Протягом 11 місяців 2010 року 518 осіб пройшли таке професійне навчання.

Центр зайнятості активно підтримує молодих людей у розвитку їх підприємницької ініціативи, розширення їх можливостей щодо відкриття власної справи. Спеціалісти служби зайнятості проводять тематичні семінари, допомагають у складанні бізнес-планів. У результаті, 55 осіб з числа безробітних одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Сприяння зайнятості у селі є одним із пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості. Спеціалісти РЦЗ організували зустрічі з жителями сіл району, щоб надати їм інформацію щодо ефективного ведення господарства. Ініціативні громадяни отримали одноразову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності у сільській місцевості.

Соціальний захист молоді, насамперед неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які залишилися без батьківської опіки, випускників навчальних закладів, перебуває на чільному місці в діяльності служби зайнятості. Проте успіх у цій справі можливий за умови співпраці центру зайнятості та всіх соціальних служб району. Тому спільно з Косівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним управлінням юстиції та центром зайнятості проводимо відповідні профорієнтаційні семінари.

Державна служба зайнятості удосконалює технологію обслуговування населення та роботодавців. У 2007 році розроблено єдину технологію надання соціальних послуг клієнтам центрами зайнятості (ЄТНСП). Індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта, у т.ч. осіб з інвалідністю, та роботодавця забезпечить якісне та адресне вирішення питання зайнятості кожного громадянина та укомплектування вільних робочих місць для кожного роботодавця.

З метою формування якісно нового рівня соціального захисту населення розроблено та впроваджено в роботу Єдину інформаційно-аналітичну систему служби зайнятості України (ЄІАС), що базується на сучасних internet-технологіях.

ЄІАС — це глобальна інформаційна система, яка об’єднує всі центри зайнятості. Засобами ЄІАС створена уніфікована і стандартизована оперативна база даних вакансій, шукачів роботи та можливостей професійного навчання в Україні. Єдиний інформаційний простір про вакансії та пропозиції робочої сили на базовому рівні дозволяє розширити зону пошуку для кожного клієнта не тільки в межах району, області, а й держави в цілому.

Василь ЦИМБАЛЮК,
директор Косівського районного центру зайнятості, депутат районної ради.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *