Фінансово-економічна криза в Україні, яка призвела до спаду обсягів промислового виробництва, невиправданих соціальних втрат, вимагає від органів виконавчої влади, об’єднань профспілок посилення співпраці та вироблення спільних дій, спрямованих на запобігання розвитку негативних процесів в економіці та соціально-трудовій сфері, відновлення виробничого і трудового потенціалу на засадах гідної праці.

З цією метою, керуючись принципами соціального діалогу, Сторони, домовились про наступне:

1. Дотримуватись принципів рівноправності, взаємної відповідальності і конструктивного діалогу під час вирішення найважливіших питань соціально-економічного, виробничого, фінансового та іншого характеру, що стосуються прав та інтересів людини праці.

2. Здійснювати співпрацю на основі положень Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, об’єднаннями роботодавців та радою профспілок області на 2009-2010 рр. та спільного розпорядження «Про розвиток соціального діалогу в області» від 18.06.2008 р. № 363, зокрема:

– за участю профспілок затверджувати регіональні та місцеві програми соціально-економічного розвитку, вирішувати питання налагодження виробництва промислової продукції в області, формування сприятливого інвестиційного клімату;

– з метою збереження наявної чисельності працюючих у галузях економіки попереджувати необгрунтоване вивільнення працівників, здійснювати модернізацію робочих місць, запобігати нелегальній зайнятості, впроваджувати ефективні механізми цільової підготовки фахівців для потреб народного господарства;

– забезпечувати достойний рівень заробітної плати працюючих та повне погашення боргів з її виплати;

– створювати і забезпечувати здорові та безпечні умови праці на виробництві; здійснювати належне фінансування комплексних програм в галузі охорони праці та здоров’я;

– здійснювати прозорий і постійний контроль за формуванням цін на товари першої необхідності і тарифів на житлово-комунальні послуги; не допускати заборгованості з виплати пенсій та всіх видів соціальних виплат.

3. З метою підготовки та вирішення всіх важливих питань виробничого і соціального характеру практикувати створення спільних комісій, робочих груп, проведення нарад, «круглих столів»; проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, роботодавців і трудових колективів; надання практичної та методичної допомоги, висвітлення здобутків і напрацювань через ЗМІ.

4. У місячний термін провести зустрічі (наради) на рівні галузевих управлінь ОДА та профактиву відповідних профспілкових об’єднань з метою взаємодії та співпраці з питань соціально-економічного розвитку галузей економіки. Запровадити практику проведення таких зустрічей у містах і районах області.

5. Кожна зі сторін зобов’язується впродовж місяця після підписання Меморандуму довести його до відома своїх територіальних підрозділів, членських профспілкових організацій та інших зацікавлених осіб.

6. Меморандум підписано в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, діє впродовж невизначеного терміну та набуває чинності з дня його підписання.

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Михайло Вишиванюк.

Голова ради профспілок Івано-Франківської області
Ігор Басюк.

Facebook коментарі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *