Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району (неофіційний сайт, архів вибраних публікацій газети)

Науково-практична конференція “Гуцульський феномен: мистецтво жити і творити”

29 Липня, 2010 | Коментувати | Переглядів: 3 530

Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Івано-Франківська обласна рада
Косівська районна державна адміністрація
Косівська районна рада
Всеукраїнське об’єднання товариств “Гуцульщина”
Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини
Косівський інститут прикладного та деко¬ративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Косівський осередок наукового товариства імені Шевченка
Національний природний парк «Гуцульщина»
Гуцульська освітянська рада

27-29 серпня 2010 року
місто Косів Івано-Франківська область

Шановні друзі!

Запрошуємо Вас до участі в роботі науково-практичної конференції під час ХІХ Міжнародного гуцульського фестивалю
в м. Косові Івано-Франківської області.

Тематика конференції

Соціально-економічні, екологічні й етнокультурні проблеми роз-витку Гуцульського краю й шляхи їх вирішення. Наукова тематика конференції передба-чає обговорення актуальних питань за напрямами:

 • Народне мистецтво Гуцульщини;
 • Краєзнавство, туризм.
 • Господарська діяльність, екологія;
 • Освіта і культура.

У рамках роботи конференції відбудеться:

 • вернісаж «Барвограй» (ліжникарство) в мальовничому карпатському селі Яворові;
 • відзначення 90-ліття відомого мистецтвознавця Олексія Соломченка (1920-2002 рр.);
 • вшанування пам’яті майстра художньої обробки дерева Василя Девдюка (1873-1951рр.).

Місце проведення конференції. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (вулиця Міцкевича 2, місто Косів, Івано-Франківська область).

Умови участі в конференції: Для включення доповідей, виступів і повідомлень до програми конференції, а також своєчасної підготовки до видання тематичного збірника наукових праць конференції просимо надсилати матеріали до 1 липня 2010 року за адресою:

Оргкомітет конференції «Гуцульський феномен: мистецтво жити і творити», Ко-сівський інститут ПДМ ЛНАМ, вулиця Міцкевича 2, місто Косів, Івано-Франківська об-ласть, 78 600 або на електронну адресу regcentr@online.ua.

Контактні телефони для довідок :

 1. Васкул Микола Григорович, Косівська районна державна адміністрація. Телефон (03478) 2-46-39.
 2. Мартинюк Святослав Леонтійович, Косівський інститут прикладного та декоратив-ного мистецтва ЛНАМ. Телефон (03478) 2-12-60.
 3. Близнюк Микола Миколайович, Косівський осередок наукового товариства імені Шевченка. Телефон (067) 408-16-67, E-mail: regcentr@online.ua
 4. Шкурган Василь Іванович, Косівське районне товариство «Гуцульщина». Телефон (050) 388-65-76.

Вимоги до оформлення і структури матеріалів

 • обсяг статті – 5-12 сторінок формату А4 підготовлених у текстовому редакторі MS Word шрифтом 12 pt через одиничний інтервал з полями: зліва – 30 мм, зверху – 25 мм, справа – 20 мм, знизу – 25 мм без нумерації сторінок (обов’язковим є надання електронно-го варіанту);
 • структура статті – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-вими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, у яких запо-чатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; невирішених питань загальної проблеми, яким присвячується стаття; виклад основного матеріалу дослідження з обґрун-туванням отриманих наукових результатів; висліди з дослідження і перспективи; список використаних джерел.
 • зразок оформлення статті:

УДК 908:93(914)
Ігор ПЕЛИПЕЙКО
На доброму підмурівку
(анотація українською мовою, один абзац)

Текст статті

Література (опис згідно чинних стандартів)

(анотація англійською мовою: назва статті, автор, один абзац)

Ілюстративний матеріал виконується чітко і якісно та подається на окремих аркушах або у вигляді графічних файлів. Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкові. Усі ілюс-трації супроводжуються підписами.

Увага! Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей з незадовільною якістю по-даних матеріалів.

Оргкомітет із підготовки конференції очікує пропозиції від провідних науковців і вчених Карпатського регіону до резолюції конференції!

Коментарі

Написати коментар