Газета «Гуцульський край»

Часопис Косівського району (неофіційний сайт, архів вибраних публікацій газети)

Плідна праця фахівців-юристів

12 Лютого, 2009 | Коментувати | Переглядів: 2 870

Минулого тижня на турбазі «Карпатські зорі» проходила традиційна десята міжнародна науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».

Організаторами цього заходу є керівництво та викладачі Київського університету права Національної академії наук України. Голова оргкомітету, ректор Київського університету НАН України, кандидат юридичних наук, професор Ю.Л.Бошицький постійно дбає про всебічний розвиток студента як особистості, яка поєднує професійні, наукові та духовні якості. Тому щорічно проводяться в Косові конференції, пленарні засідання, де перед присутніми виступають викладачі, студенти, порушують ряд проблем, які є у законодавстві України, разом обговорюють перспективи їх вирішення.

Учасникам десятої міжнародної науково-практичної конференції надійшло привітання від заступника Міністра освіти і науки України М.В.Стріхи, який зазначив: «Ми живемо у часи, коли процеси законодавчого забезпечення усіх сфер суспільного життя України визначають головну лінію державотворення як сьогодення, так і найближчої перспективи.

Значний внесок у вирішенні актуальних науково-методичних, навчально-виховних та дидактичних проблем представляє собою і творчий доробок колективу Київського університету права НАН України. Заслуговують уваги та підтримки ваші пошуки міждисциплінарних зв’язків у викладанні юридичних, суспільно-політичних і гуманітарних дисциплін, утвердження психолого-педагогічних засад професійного становлення майбутніх фахівців-юристів.

Знайшли схвальний відгук у колах юридичної та педагогічної громадськості видані за останні роки підручники, навчальні посібники, наукові монографії, збірники праць, методичні розробки для викладачів, науковців, аспірантів, студентів. Вищезазначене уможливлює дієве реформування законодавства України, що забезпечить правові підвалини Європейського вибору України та її приєднання до Європейського та світового правового поля».

Учасників конференції також привітав директор Всеукраїнського молодіжного центру праці Андрій Ісак. Присутніх привітали: від Косівської РДА В.Я.Никорак, заступник директора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ В.Я.Дутка, який запросив усіх відвідати їхній заклад, музей, а також ознайомитися з дипломними роботами випускників.

На пленарному засіданні виступили професор Київського університету права НАНУ О.Ф.Андрійко «Про сучасний стан розвитку адміністративного законодавства»; проректор цього ж закладу, професор, академік Академії наук вищої освіти України С.В.Бобровник — «Конфлікт та компроміс як важливий аспект праворозуміння»; доцент цього навчального закладу Т.О.Дідич — «Про правотворчу діяльність як засіб подолання кризових процесів розвитку суспільства».

Здобувач ад’юнктури Київського національного університету внутрішніх справ О.В.Культенко виступив з характеристикою умов та чинників професійної діяльності особового складу (працівників) робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні.

О.І.Мацегорін, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського університету права НАНУ порушив досить важливу для сьогодення тему «Опіка та піклування у цивільному праві України».

Про відповідальність держав за дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини говорив завідувач відділенням міжнародного права цього ж університету А.С.Мацко.

Не менш важливі питання порушили проректор університету О.В.Черненька — «Правове регулювання статусу депутатів в Україні» та завідувач кафедри підприємницького права С.І.Юшина — «Прогалини у зовнішньоекономічному законодавстві України».

Виступаючим студентам та викладачам давали ряд запитань, на які лунали вичерпні відповіді.

На даному засіданні Олена Фреїшин – магістрантка філософського факультету Прикарпатського університету ім. В.Стефаника зупинилася на досить болючій темі «Культорологічно-психологічні та правові аспекти штучного переривання вагітності». Доповідачка звернула увагу юристів на недосконалість Закону України, в якому непередбачена відповідальність лікарів і жінок, які без будь-яких причин роблять штучне переривання вагітності. Дана тема знайшла жваве обговорення серед студентів та викладачів.

На закінчення виступив студент юридичного інституту вищезгаданого університету Станіслав Масевич на тему «Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин».

На секційному засіданні «Теорія та історія держави права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права» виступили доценти Київського університету права НАНУ О.Г.Варич, О.М.Мельник та ряд інших викладачів і студентів. Плідно працювали учасники конференції в інших секціях. Крім проведення конференції, за мету поставлено реалізацію програми університету «Пізнай свій край».

У цьому важливому заході взяли участь представники з Росії, Білорусі, Литви, України. Варто було б залучати на такі конференції й правовивків з нашого району.

Від першої конференції (27.01.2000 р.) вийшло 9 збірок з тезами.

Учасники конференції – студенти відвідали Косівські ЗОШ № 1 та гімназію і прочитали лекцію учням «Про шкідливість алкоголю, наркотиків, паління».

У гостей залишилися приємні враження від екскурсій, відвідин Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ. Відрадно, що такі важливі заходи проходять саме в нашому місті.

Вікторія Кушнірчук

Коментарі

Написати коментар